Kategorier
Styrelsemöte

Styrelsemöte 1/9

Vi har haft styrelsemöte i kväll söndag 1 september. Närvarande var Nils-Erik, Håkan, Christer, Jonas E och Jonas L.

Östra Nyasen
Vi går igenom årets intäkter från fiskekort i Östra Nyasen och vi kan konstatera att fisket i sjön har minskat under flera år.  Vi behöver göra någon förändring för att öka intresset för fisket i sjön. Vi pratar om att eventuellt börja sätta i öring under sommarhalvåret. 

Det finns alldeles för mycket mört i sjön och vi vet inte riktigt hur vi ska göra för att bli av med dem, kanske isättning av öring kan minska mört-beståndet. 

Vi stänger Östra Nyasen för fiske 30 september. Vi öppnar sedan igen för vinterfiske när isen har lagt sig. 

Företagsbokning
Vi pratar om att sätta ihop ett paket för företag, föreningar och grupper att boka Östra Nyasen för en dag med 3 st. båtar och grillkåtan.

Bidrag
Vi pratar om att söka verksamhetsbidrag från kommunen och bygdemedel från Länsstyrelsen för nya plastbåtar.