Kategorier
Östra Nyasen

Angling och ismete tillåtet på Östra Nyasen

Efter stort intresse har vi nu beslutat att tillåta angling och ismete efter gädda på Östra Nyasen resten av vintersäsongen. 

För allas trevnad har satt upp några förhållningsregler som gäller för gäddfisket.

  • Ett giltigt fiskekort per sällskap krävs. Mer om hur du köper fiskekort.
  • Max 10 angeldon eller ismetespön
  • Gäddor över 100 cm ska släppas tillbaka, i enlighet med Ovanåker FVOFs fiskevårdsregler.
  • Upptagna gäddor ska tas med hem, lämna inte kvar dem på isen eller vid sjön.
  • Inga levande betesfiskar får släppas ut i sjön
  • Lämna inte kvar något skräp, kol, aska eller andra föremål på isen. Gäller även fimpar och snus.