Kategorier
Årsmöte

Årsmöte Woxnadalens SFK 2020

I kväll onsdag 4 november har vi haft årsmöte i Pingstkyrkan i Edsbyn. Årsmötet skulle ha hållits i våras men blev förskjutet på grund av Corona-restriktioner. Här kan du läsa om vad som beslutades på mötet.

Verksamhetsberättelse för 2019

Östra Nyasen

Vi satte ut 300 kg regnbåge i Östra Nyasen under 2019 och sommarfisket gick bra. Vi sålde totalt 264 fiskekort varav 195 st under sommarsäsongen och 69 st under vintersäsongen.

Båtarna i Östra Nyasen börjar bli slitna och vi behöver göra något åt dem.

Tävlingssektionen

Dan Persson, Jonas Elfstrand och Håkan Bystedt driver tävlingssektionen. Tävlingarna som anordnats har varit uppskattade och deltagarantalet har varit bra.

Flugfiskesektionen

Flugfiskesektionen har under 2019 haft sin träffar varannan onsdag där de pratat om allt möjligt som rör flugfiske.

Resultat- och balansräkning

Under året 2019 hade vi 68 744,60 kr i intäkter och 69 512,60 kr i utgifter vilket resulterade i en förlust på 768 kr. Summan av våra tillgångar vid 2019 års slut ligger på 13 433,13 kr.

Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna beslutades att vara desamma för det kommande året.

  • Medlemsskap i Woxnadalens SFK – vuxna 100 kr och ungdom (under 19 år) 50 kr.
  • Medlemsskap i Woxnadalens SFK och vår Tävlingssektion – vuxna 150 kr och ungdom 100 kr.
  • Medlemsskap i Woxnadalens SFK och vår Flugfiskesektion – vuxna 150 kr och ungdom 100 kr.
  • Medlemsskap i Woxnadalens SFK samt både Tävlingssektionen och Flugfiskesektionen – vuxna 250 kr och ungdom 150 kr.

Fiskekortspriser för Östra Nyasen

Fiskekortspriserna för förblir desamma, 80 kr för medlemmar och 100 kr för övriga.

Val av ordföranden, ledamöter, revisor och valberedning

Val av styrelseordförande för 1 år 

Ny ordförande för klubben blir Jonas Elfstrand. Nils-Erik Yngvesson har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande.

Val av styrelseledamot för 2 år

Jonas Löf fortsätter sitt uppdrag som styrelseledamot.

Val av två revisorer och två suppleanter 

Nuvarande revisor Jan Rönnkvist forsätter. Även suppleanterna Dan Persson och Christer Östling blev omvald.

Val av ordförande för flugfiskesektionen på 1 år

Sittande ordförande Christer Åsentorp blev omvald

Val av styrelseledamot i flugfiskesektionen på 2 år

Stefan Olofsson blev omvald och forsätter sitt uppdrag.

Val av ordförande för tävlingssektionen på 1 år

Sittande ordförande Dan Persson blev omvald.

Val av styrelseledamot i tävlingssektionen på 2 år

Håkan Bystedt blev omvald och fortsätter sitt uppdrag i tävlingssektionen.

Val av valberedning

Nuvarande valberedning P-A Nyberg och Kjell Nordlund blev omvald.

Övriga frågor

Vi pratar om att undersöka möjligheten att anordna ett klubbmästerskap i spinnfiske. Antingen för gäddfiske eller abborrfiske.

För att man ska få lösa fiskekort i Östra Nyasen till medlemspris behöver den fiskande kunna visa giltig legitimation vid tillsyn.

Prisutdelningar klubbmästerskap

  • Klubbmästare i mete vid Sässman-området blev Rolf Martinsson.
  • Klubbmästare i pimpel på Fullen blev Poppo Olsson.
  • Vinnare i lagtävlingen i pimpel med lottade mixlag blev Lasse och Kickan Elvinsson.