Kategorier
Östra Nyasen

Ismete efter gädda på Östra Nyasen

Vi har fått frågan några gånger nu i vinter om det är tillåtet att ismeta efter gädda på Östra Nyasen. Ja, det är tillåtet med ismete efter gädda på Östra Nyasen. För allas trevnad har vi satt upp några förhållningsregler som gäller för gäddfisket.

Förhållningsreglerna finns även att läsa på sidan om Östra Nyasen.

Du som köpt ett fiskekort för gäddfiske får även pimpelfiska efter ädelfisk på det fiskekortet. Då gäller fiskereglerna för fiske efter ädelfisk.

Förhållningsregler för gäddfiske

  • Giltigt fiskekort krävs. Mer om hur du köper fiskekort.
  • Max 5 ismetespön per person och fiskekort.
  • Endast ett dagkort per person och dag är tillåtet.
  • Alla gäddor som fångas ska tas upp och tas reda på. Det är inte tillåtet att lämna fisk på eller intill sjön.
  • Det är inte tillåtet att fiska med levande betesfisk i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Inga levande betesfiskar får släppas ut i sjön.
  • Lämna inte kvar något skräp, kol, aska eller andra föremål på isen. Gäller även fimpar och snus.