Bli medlem

blimedlem

Bli medlem och stöd ett bättre fiske och utveckling för klubben. Fler medlemmar vi blir desto starkare klubb.

 

Är du intresserad så betalar du in avgiften till Bankgironummer: 578-3998 samt fyller i era personuppgifter i ett mail och skickar det till Christer Åsentorp på mailadress christer.asentorp@gmail.com. Personuppgifter som vi behöver är namn, personnummer, adress, telefonnummere-postadress och vilket medlemsalternativ du har valt.

Välj Något av alternativen nedan, som du vill stödja eller delta aktivt i:

ALT. 1. Medlemskap i Woxnadalens SFK. Du stöder eller deltar i vår ungdomsverksamhet, arbetet vid Östra Nyasen och klubbens styrelsearb.
AVGIFT: Vuxna 100:- Ungdom (under 19 år) 50:-

I nedanstående alternativ ingår ALT. 1

ALT. 2. Medlem i vår Tävlingssektion.
AVGIFT: Vuxna 150:- Ungdom 100:-

ALT.3. Medlem i vår Flugfiskesektion.
AVGIFT: Vuxna 150:- Ungdom 100:-

ALT. 4. Medlem i alla alternativ.
AVGIFT: Vuxna 250:- Ungdom 150:-

Deltagande i våra klubbmästerskap är öppet för alla våra medlemmar, liksom våra rabatter vid Östra Nyasen, oavsett alternativ.

Kjells Cyckel copy2
Om man väljer alternativ 2-4 så har man 15% rabatt på fiskeavdelningen hos Kjell’s Cykel & Motor.