Styrelsen

Ordförande:
Jonas Elfstrand
Tel: 070-2150125

Kassör:
Christer Åsentorp
Tel: 072-037 30 95

Styrelseledamot:
Jonas Löf
Tel: 072-720 00 75, mail: joloef@gmail.com