Östra Nyasen

Östra Nyasen är en källvattensjö som vi arrenderar och den ligger 7 km norr om Edsbyn. Vi sätter kontinuerligt ut är regnbåge vilket ger goda trevliga fångstmöjligheter. Parkeringsplatser finns bara några meter från själva bryggan där även båtarna, eldstaden, ny handikapptoalett och en fin handikappbrygga finns tillgänglig. Totalt finns det fyra båtar att nyttja.

Klubben arbetar kontinuerligt med att förnya och förbättra anläggningen, allt för att hålla en hög standard och tillgänglighet. Vårt mål är att ni som besöker sjön skall få en trevlig skön minnesrik stund.

Östra Nyasen


Ismete på Östra Nyasen

Är det tillåtet med ismete efter gädda på Östra Nyasen? Ja, det är tillåtet men för allas trevnad har vi satt upp några förhållningsregler som gäller för gäddfisket.

Du som köpt ett fiskekort för gäddfiske får även pimpelfiska efter ädelfisk på det fiskekortet. Då gäller regler för fiske efter ädelfisk.

Förhållningsregler för gäddfiske

  • Giltigt fiskekort krävs. Mer om hur du köper fiskekort.
  • Max 5 ismetespön per person och fiskekort.
  • Endast ett dagkort per person och dag är tillåtet.
  • Alla gäddor som fångas ska tas upp och tas reda på. Det är inte tillåtet att lämna fisk på eller intill sjön.
  • Det är inte tillåtet att fiska med levande betesfisk i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Inga levande betesfiskar får släppas ut i sjön.
  • Lämna inte kvar något skräp, kol, aska eller andra föremål på isen. Gäller även fimpar och snus.